123schoon - Schoonmaakmiddelen en Schoonmaakartikelen - Homepage logo
123schoon B.V.
Koningsbeltweg 52
1329 AK Almere
Telefoon: 0294-787125
Fax: 0294-787126
E-mail: info@123schoon.nl
meer dan 3,5 miljoen klanten! Thuiswinkel Waarborg

powered by 123inkt.nl

Veiligheidsinformatie: bijtende stof

Let op: bijtende stof
- Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- Buiten het bereik van kinderen houden.
- Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
- NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken een kleine hoeveelheid water drinken om te verdunnen.
- Oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Winkelwagentje

Aantal Product
Geen producten
Totaal: € 0,00
(Incl. 21% BTW)